Kelionių naujienos

Skaityti daugiau

Jeruzalė prieš saulėtekį

 

 BIBLINĖS KELIONĖS -

Jėzaus pėdomis po Šv. Žemę

Tai piligriminės - pažintinės kelionės su Šventuoju Raštu. Lankysite Jėzaus žemiškojo gyvenimo vietas, kitus Biblinius miestus, skaitysite Dievo žodį ir kasdien švęsite Eucharistiją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

 

REKOMENDUOJAME:  

 *Izraelis. Piligriminė kelionė po Šv. Žemę. 2021m. Lapkričio 13-20d.

Dvasinis vadovas br. Gediminas Numgaudis

*Jordanija. Išėjimo istorija. 2022m. Spalis

Dvasinis vadovas kun. Gediminas Jankūnas

*Rekolekcijos Jeruzalėje. 2022m. Vasaris

Dvasinis vadovas kun. Mozė Mitkevičius

VISOS KELIONĖS

Graikija su Apaštalo Pauliaus laiškais

 ŠVENTŲJŲ GYVENIMO KELIONĖS

Tai piligriminės – pažintinės kelionės, sekant Apaštalų ir Šventųjų gyvenimo ir apaštalavimo pėdomis. Susipažinsite su ankstyvosios mūsų Bažnyčios istorija, o taip pat ir šių šalių krikščioniškąja kultūra, meno palikimu. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu ir dvasininku.

 

REKOMENDUOJAME:

*Graikija su Apaštalo Pauliaus laiškais2021-22m. Rugsėjis.

Dvasinis vadovas 

*Turkija ir Apaštalas Paulius. Mažosios Azijos bažnyčios.   2021m. Rugsėjo 30-Spalio 10d.

Dvasinis vadovas vysk. Lionginas Virbalas SJ

*Rekolekcijos - žygis Svanetijos kalnuose. 2021m. Rugpjūčio 21-28d.

Dvasinis vadovas kun. Mozė Mitkevičius

*Sakartvelo (Gruzijos) vienuolynai. 2021m. Rugsėjo 11-18d.

 VISOS KELIONĖS

Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

 

DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS
Tai piligriminės – pažintinės kelionės po Mergelės Marijos apsireiškimo vietas, didžiąsias pasaulio Dievo Motinos šventoves, ten kur susirenka maldininkai, kur patiriama Dievo malonė per Švč. Marijos užtarimą. Keliaudami pažinsite šių kraštų kultūrą ir istoriją. Keliausite su piligriminių kelionių vadovu.

 REKOMENDUOJAME

*Malta. 2021. Rugs.30- Spalio 7d. 

Dvasinis vadovas kun. Kęstutis Dvareckas.

*Roma. Vatikanas. 2021m. Lapkričio 2-6d.

*Meksika. Gvadalupė. 2022m. Sausis

*Portugalija. Fatima. 2022m. Gegužė

*Prancūzijos Provansas. Lurdas. 2022m. Liepa

VISOS KELIONĖS

MatulionisKelionė su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu

(amžininkų liudijimai)

 

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų asmenų stovykloje. Skaityti daugiau…

Kelionė po Kareliją ir Solovkus. 2022m. Birželis

Nuotraukų albumas iš kelionės po Solovkus.

DĖMESIO KELIAUTOJAMS!

JAU ATNAUJINOME SAVO VEIKLĄ.

GALITE REGISTRUOTIS KELIONĖMS.

APIE KELIAVIMO SĄLYGAS INFORMACIJĄ RASITE ČIA: https://urm.lt/covid19

REDA UKSAITE

TEL 8 656 62138